Information

VIGTIGT! – E. Coli fundet i drikkevandet

Kære alle!

Venligst vær opmærksom på at der er udsendt nedenstående advarsel om fund af E. Coli-bakterier i drikkevandet i Herlev Kommune – Se neden stående e-mail!

Ud fra kortet på HOFORs hjemmeside, så ligger Herlev Håndbryggerlaugs lokaler inden for området og det anbefales af følge vejledningerne
– Link til HOFOR: Vandforurening i et område af Herlev – HOFOR

Højt skum

Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug