Information

Klubmesterskab i Herlev Håndbryg tirsdag den 10. november 2020

Kære medlemmer,

Det er en stor omvæltning vi er midt i på grund af COVID19. Øl festivaller aflyses, både i år og næste år, DM udskydes til afholdelse senere end det plejer næste år. Herlev festuge blev aflyst i år og Herlev Håndbryggerlaugs aktiviter har ligget stille siden foråret og nu er årets generalforsamling også aflyst, men dog kun i den fysiske form som vi plejer.

Det er efterår og tiden for vores klubmesterskab i Herlev Håndbryggerlaug 2020 nærmer sig. Spørgsmålet der melder sig er så… Bliver det til noget…?

Ja, og måske alligevel ikke som det plejer?

Det er vores intention at Klubmesteren 2020 skal findes, men spørgsmålet om vi kan mødes på dagen er endnu usikkert, som så meget andet jo er i disse tider.

Men, Øl dommerne har været booket meget længe og de glæder sig igen i år til at smage vores gode håndbrygget øl

  • Klubmesteren skal findes tirsdag den 10. november 2020 og stilarten er 11. Mørk belgisk ale. 
  • Indleveringsfristen er onsdag den 4. november kl. 16 – Læs mere om reglerne her: http://www.herlevbryg.dk/klubmester/ (husk at du skal være logget ind)
  • Dem der ikke har nøgle til lokalerne kan i år aflevere øl direkte hos formanden, kontakt mig for en nærmere aftale. Samme indleveringsfrist gælder også her!

Øl dommerne har bedt om at få en orientering om hvor mange øl der indleveres i stilarten og om der indleveres øl i andre stilarter, således at de kan indkøbe de rigtige reference øl?

Jeg skal derfor bede alle som har planer om at indlevere øl til bedømmelse, om at svare tilbage med følgende:

  • Jeg indlevere X antal øl i stilart nr. 11 + bogstav xx?
  • Jeg indlevere X antal uden for klubmester stilarten – Stilart nr. xx + bogstav xx?

Svar gerne hurtigst muligt, men senest søndag den 18. oktober 2020

Højt skum
  Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug