Ikke kategoriseret

(11) Opdatering på Corona konsekvenser for Herlev Håndbryggerlaug

Kære medlemmer,

 

Vi er nu knap et halvt år inde i 2021 og Corona er her stadig. Dog ser det bedre ud, smittetallene er på vej ned og flere bliver vaccineret og der genåbnes flere steder, dog med lokale nedlukninger som I nok også selv hører om i nyhederne.

 

Når bestyrelsen har snakket sammen og aftaler et, så sker der ændringer igen og derfor har det været lidt svært helt at følge med.

 

Hvad betyder genåbningen for Herlev Håndbryggerlaug?

Forsamlingsforbuddet indendørs er hævet til 25 og foreningslivet kan efter de gældende regler i princippet holde åbent fra den 6. maj. Det er bare vigtigt at holde for øje, at der er mange regler og restriktioner og der kan være mange fortolkninger af disse.

 

Som udgangspunkt så skal vi huske, at når vi mødes som forening så skal vi overholde de regler der gælder for foreningslivet og de er ikke de samme som når man mødes privat, hvor det er anbefalinger. Som forening er der krav om afstand, hygiejne og rengøring af kontaktpunkter og ikke mindst Coronapas og det er foreningens “ledelse” der har ansvaret for at disse regler og restriktioner overholdes.

 

Bestyrelsen har drøftet hvad og hvordan vi skal gribe det an og vi er kommet til den konklusion, at vi ikke vil stå med det ansvar der er for at regler, restriktioner og kravet om Coronapas overholdes på nuværende tidspunkt og set i lyset af at vi er så tæt på sommerferien og vi ikke ser det muligt at arrangerer møder under disse forhold, så genåbner vi ikke officielt før efter sommerferien.

 

Bestyrelsen har dog vurderet, at på trods af de evt. restriktioner, der måtte være tilbage i august, vil det være hensigtsmæssigt, at vi mødes til den første officielle klubaften tirsdag den 24. august 2021. Dette vil dog være med forbehold for, at de restriktioner, der gælder til den tid er af en karakter, der gør det muligt at afholde klubaftenen.

 

Det betyder at vi som udgangspunkt først mødes officielt til første klubaften efter sommerferien, tirsdag den 24. august 2021. Dog med forbehold for yderligere restriktioner og nedlukninger.  

 

Når det er sagt, så kan det ikke forhindre medlemmerne i uofficielt at mødes til de sidste klubaftner inden sommerferien, som skulle have været den “15 og 25 maj og 8 og 22 juni”, hvis nogen ønsker det. Men det er deltagerne der har ansvaret for at regler og restriktioner fortsat overholdes når de mødes i foreningens lokale, også kravet om Coronapas!

Vi opfordre dem som ikke kan vente med at mødes til at lave et opslag i “ølkassen” på foreningens hjemmeside, måske nogen blev fristet i at deltage?

Men husk, Coronapas, afstand og hygiejne!

 

Af den mere positive karakter så kan vi til gængæld glæde os over følgende:

I juni måned satser vi fortsat på at gennemføre jubilæumsturen til bryggeriet Refsvindinge den 5-6. juni. Men også her er der mange regler og restriktioner og det betyder på stående fod, at vi desværre kun kan deltage med 14 medlemmer.

Der sendes en separat mail med mere info og måden man tilmelder sig på senere, så hold øje med din indbakke og vær hurtig med at svare!

 

Efter sommerferien deltager vi i Herlev festuge såfremt at den gennemføres den 3 og 4. september 2021 og vi håber at I vil være med til nogle hyggelige timer i boden som vi plejer.

– Til info brygges der i år kun 4 øltyper og vi udvælger nogle Corona venlige bryggrupper.

 

Årets generalforsamling er planlagt til tirsdag den 26. oktober 2021

 

Årets klubmesterskab i kategori “1. Lys lager” er planlagt til tirsdag den 9. november 2021

– Vi vil meget gerne have en tilbagemelding om du har planer om at deltage i klubmesterskabet med øl eller ej, allerede nu?

-Der bliver kun mulighed for at indlevere øl til klubmesterskabet i stilart 1 Lys lager

 

Årets julebrygbattle og julefrokost kombineres i år med DM i håndbryg på storskærm lørdag den 20. november 2021

 

Mere kommer forhåbentlig til og forhåbentlig er vi alle snart vaccineret og kan mødes over et glas godt håndbrygget øl

 

God sommer til jer alle

 

Højt skum
Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug