Historie

Historien om Herlev Håndbryggerlaug

Skrevet af Preben Rolsted i anledning af Herlev Håndbryggerlaug 25års jubilæum
12. februar 1996

Sådan startede det

I anledning af Herlev Håndbryggerlaug’s 25 års Jubilæum, vil jeg her efter bedste evne prøve at give en orientering, som jeg husker det.

Det hele begyndte i efteråret 1970, da jeg meldte mig til et 3 måneders aftenkursus i vin- og ølbrygning. Dette foregik i skolekøkkenet på Herlev skole. Det var meget populært i de dage, det må det jo have været, da der havde meldt sig over 50 personer, så vi blev delt i 2 hold.

Læreren var Kjeld Erlandsen, som også dengang, var en mester ud i faget.

Efter 12 gange var det slut på Herlev skole. Vi holdt afslutning på skolen med smagsprøver på det vi havde nået at få færdigt.

Kjeld Erlandsen havde luftet tanken. om en klub. hvor vi kunne dyrke vores hobby, og der blev nedsat et udvalg. som skulle finde lokaler og komme med oplæg til love. Udvalget bestod af Mogens Brandt, Vagn Bidstrup. Knud Schüssler, Vagn Scharling og undertegnede Preben Rolsted. Vi 5 blev også valgt til den første bestyrelse ved den stiftende general forsamling den 12 feb. 1971 i Herlev Hallen. Vi brugte dog ikke hallen, men et af mødelokalerne.

 

Lokalet

Vi undersøgte om muligheden for at leje lokaler, men da vi hørte priserne, droppede vi hurtigt det. Så var der jo kun kommunen tilbage. Arne Wichmann, som jeg kendte, var ansat på kommunens skolekontor, og ham snakkede jeg med, om der skulle være et lokale på en skole. Efter et par uger kom han og fortalte, at han havde snakket med skolebetjent Oskar Knudsen på Hjortespring skole. Der var en gammel kulkælder, der ikke var brug for, da man gik over til olie. Der havde godt nok ikke været kul i den, men den havde stået tom i over tyve år og fugten drev ned af væggene. Men det var lige hvad vi kunne bruge, og der blev arrangeret et møde med borgmester Ib Juul. Han udbad sig betænkningstid til lige at undersøge sagen.

Efter ca. 1 uges tid fik vi lov til at låne kælderen indtil sommerferien. Herefter skulle vi søge hvert år, om lov til at benytte kælderen for et år ad gangen. Vi må have opført os ordentligt, da vi nu har været der i 25 år.

Øllet

Allerede den første sommer, fandt vi ud af, at vi ikke kunne lave ordentligt øl, uden kølerum. Vi fik fat i et køleanlæg.

Finn Rasmussen skaffede senere et større og bedre, som blev installeret.

I de første år eksperimenterede vi meget med øl, lavet på den rigtige måde, dvs. af byg, som vi mæskede og kogte med humle i 1-2 timer. For at illustrere at vi virkelig startede fra bunden, kan jeg fortælle jer at et af vore medlemmer selv dyrkede den rigtige maltbyg til os. Det var Holger Andersen, som havde gården, der lå lige ved siden af skolen. Vi havde lavet et skab til at spire byggen i, så den blev til råmalt, og så kunne der sættes en blæser til, som tørrede malten. Så skulle den males. Til det købte vi en gammel kaffemølle. Det viste sig senere at det ikke var en god ide, da den malede malten for fint, vi havde problemer med smagen på øllet, da det fik stråsmag og vi mener i dag, at det skyldtes at vi malede malten for fint. Bryggerierne maler ikke malten, men valser den, så skallen faktisk er hel.

Vi troede i starten, at det var spirerne og rødderne fra spiringen, der gav “stråsmag”. Hvordan fjerner man så den? Jo man går udenfor en dag det blæser, og hælder råmalten fra kar til kar, vinden blæser spirer og rødder væk, så det kun er de hele korn, der rammer ned i baljen.

Vi har for mange år siden, opgivet denne måde at lave øl på. Resultaterne stod ikke mål med indsatsen. De var for svingende, for at sige det mildt. Vi bruger i dag udelukkende maltekstrakt. Det giver mere ensartet resultat. Det tyder på at vi skal tilbage til igen at bruge råmalt. Men nu kan vi købe den færdig så nu skal den bare valses og mæskes.

 

Udflugter

Oktober 1971 var vi så på udflugt til Store Bælts kyst, for at plukke slåen. Det var Kjeld Erlandsen’s familie, der havde en kæmpe strandgrund, som var fyldt med slåenbuske og andet. Det var en god tur og den blev gentaget i flere år derefter. Af andre ture kan jeg især huske, vores æbleplukketure. De gik til forskellige nedlagte æbleplantager. Med stiger, kasser, baljer, varebil og trailer. Der blev rystet og plukket æbler, jeg mener vi var oppe på 2 tons på et år.

Til at forarbejde de store masser købte vi en kværn og en presse. De var begge hånddrevne, så vi fik megen motion i de år. Senere kom der motor på kværnen. Pressen er stadig med håndkraft.

Der var også en tur til Stevns, hvor vi plukkede kirsebær.

 

Aktiviteter

Et år skaffede et medlem, Anker Åkjær billige druer fra Grøntorvet, 1 kr. pr kg. Det var billigt også dengang. Det var før vi købte pressen, så vi brugte gammeldags metode til at knuse druerne. Af med sko og strømper, og husk så at vaske fødderne i hvert fald bagefter.

Puck var en meget aktiv formand, med mange ideer om at samarbejde med andre klubber. Vi indkaldte til en konkurrence i vinbrygning, det er det der senere blev til Sjællandsmesterskabet. Det har været en stor succes. Vi har været oppe på over 500 mennesker, og med over 40 vine, der skulle bedømmes.

Hver klub må højst stille med 2 vine, Så der har været mindst 20 klubber med.

Det var også i Pucks tid vi havde en foredragsholder, til at fortælle os om det vi gik og lavede var rigtigt.

Brygmester Mogens Hansen fra Harboe, fortalte om øl. Der var én som fortalte om vore smagssanser, samt Kjeld Erlandsen, som flere gange har fortalt om vin og øl, tilsmagning og andet. Kjeld har skrevet flere bøger om øl og vinbrygning. Læs dem, de kan stærkt anbefales.

 

Festerne

Vi har haft en del fester igennem årene. De første år havde vi op til 4 fester om året, men i de sidste er det kun blevet til et par om året.

To gange har vi holdt karneval, begge gange med stor succes.

Fast tradition er gløgg og pakkefest i december. Alle medbringer en pakke, værdi ca. 30. kr. Og disse bliver solgt på auktion. At vi så kan sælge sådan én pakke til op mod 120 kr. kan kun skyldes den gode gløgg.

Sjællandsmesterskab

I Sjællandsmesterskabet, som vi jo selv startede, fik Finn Rasmussen i 1986 en 1. plads i hvidvin.

Finn var ikke med til Sjællandsmesterskabet, så der skulle ringes 2 gange til ham for han troede det var gas, at han havde vundet.

Da Sjællandsmesterskabet bliver afholdt af den vindende klub, skulle vi så holde Sjællandsmesterskabet i 1987.

Det var et stort arbejde, at få det hele til at lykkes, især når man ikke har prøvet det før.

Sekretariat

Den 15. juni 1988 havde Gundsø indkaldt til møde på vores opfordring, med henblik på at starte et sekretariat. Ideen med dette var, at have alle klubadresser samlet er sted, så man kunne komme i forbindelse med andre klubber. Vi havde lige haft problemet da vi skulle indkalde til Sjællandsmesterskabet

Preben Rolsted

 

Efter 30 år på Gammel Hjortespring Skole

Det lyder som en roman af Alexander Dumas, men musketterene kunne også lide en lille én. Nå efter næsten 30 år blev vi sagt op i vore lokaler på Gammel Hjortespring Skole. Fugten drev ned af væggene. Da vi selv skulle afmontere inventaret, fandt vi ud af grunden. Betonvæggen var revnet fra gulv til loft. Først byggede vi et nyt kølerum.(det øl vi brygger er med undergær og skal gære ved 14 grader). Da kølerummet var næsten færdigt fandt kommunen ud af at de ikke kunne tætne lokalet, så nu var vi uden lokaler. Formand Evald gjorde et kæmpe arbejde med at rende diverse myndigheder på dørene. Det skal dertil siges at kommunen var meget imødekomne, og særlig Ole Christensen var os meget behjælpelig, og til sidst fik vi vore nye lokaler.

Nye lokaler

Det er sjovt at tænke på, at vi forlod en varmecentral i form af en skole og kom til en ny. Der er den fordel. Vi har et kæmpe vartegn i form af en skorsten. Kommunen var så venlig at hjælpe os med et tilskud til vore flytteomkostninger, blandt andet skulle der laves en del vvs. arbejde. Herlev Bladet havde jubilæum og vi søgte et legat til at lave et ”Åbent Hus” arrangement. Vi fik 4000 kr. og det er vi meget taknemmelige for. Alle medlemmer gav en hånd med til at bygge nyt kølerum for tredje gang. Der blev malet fra gulv til loft, og nyt gulv blev der lagt.

 

Åbent Hus

Vort åbenthus arrangement var en stor succes der kom ca. 60 mennesker og de fik frikadeller og kartoffel Salat og en lille en til halsen.

Sjællandsmesterskabet 2001 og 2002

Ved Sjællandsmesterskabet i rødvin 2000, der blev afholdt af Stærebyens Bryggerklub i nogle lokaler på Tomsgårdsvej. Blev Herlev Håndbryggerlaug Sjællandsmestre, det var Bent der vandt. Han kom på knallert så han måtte ringe hjem efter Jytte for at få kørt tønder og blomsterdekoration hjem.

I marts 2002 skulle vi så afholde Sjællandsmesterskab

Preben Pedersen gjorde et stort arbejde med at lave situationsrapport og uddelegere hvad hver enkelt skulle lave.

Evald fik sit hyr med at finde sponsorer til at abonnere i den tryksag som vi skulle have trykt eller give noget mershingdice. Når de handlende var lidt uvillige kom Evald med det argument at bladet ville blive taget frem utallige gange for at blive studeret. Jan og Anne Margrethe havde fået til opgave hyre under holdningen. Det blev et brandmandsorkester og Cirkus Panik, som var dygtige og meget morsomme. I baren blev der solgt masser af fadøl, blandt andet havde vi fået et par ankre sneøl og de blev hurtigt udsolgt. Af drinks mange drinks ved navn af brandbil og brandbil med udrykning. Opskriften kom Jan med han er brandmand.

Vi havde regnet med at festen kunne afholdes i aulaen på Elverhøjen Skole, men efter opmåling kunne vi konstatere at der kun kunne være 150 personer og der kom 230.så vi måtte ud for at finde nye lokaler

Det blev på Engskolen men disse var ikke egnede særlig godt da det er langt og smalt og kun egnede til at spille banko i.

Vinderen blev Erik Jensen fra Hjortegårdens Bryggerlaug også fra Herlev. Festen gav et pænt overskud, så på en laugsaften drøftede vi hvad pengene skulle bruges til.

Formanden mente at alle pengene ikke skulle brændes af på en gang.

Tur til Polen

Vi blev enige om at tage tur til Polen med Polensfærgen. Det blev en pragtfuld tur, hvor mange købte ”læderjakker” og vindjakker Rejsen sluttede i Polen med en dejlig 4 retters menu med adskillige flasker vin til. Det var på et af de fineste badehoteller.

 

DM i ølbrygning

På ølskuet i Valbyhallen i 2003 blev der afholdt uofficielt mesterskab i forskellige ølsorter. Bent deltog med Stout og Evald med Lys Pilsner. Evald fik guldmedalje for bedste lyse pilsner, så i 2004 skal vi prøve at deltage i flere kategorier. På det sidste er vort øl blevet bedre det skyldes nok bedre malt.

Preben Rolsted