Nøgleboks

Kære medlemmer,

Som en udløber af sidste års generalforsamling, var et ønske om at flere kunne få nøgle til lokalerne og som alternativ blev forslået, en nøgleboks med kode.

Du har derfor nu mulighed for at få udleveret koden hvis du i forvejen ikke har nøgle.
Dette gør at vi minimere hvem vi skal kontakte i tilfælde at nøglen ved en fejl pludselig er væk. Men du har også mulighed for at aflevere din nøgle og få tilbagebetalt dit nøgle depositum og derved få koden i stedet.

Vi har et ønske om løbende at udfase medlemsnøgler og i stedet over tid kun have en fællesnøgle i nøgleboksen, men vi forlanger dog ikke at du skal aflevere din nøgle nu, det er et tilbud.

Reglerne for nøgler i vores vedtægter vil blive forslået opdateret på næste generalforsamling til dermed også at gælde nøgleboks. Men det er en selvfølge, at på samme måde som et medlemskab er personligt, så er nøgler også personlige og ikke til udlåns uden forudgående aftale med bestyrelsen og på samme måde må koden til nøgleboksen ikke videregives.
Ved udmeldelser eller andet behov skiftes koden og dem der er på kodelisten bliver informeret.

Vi håber at I vil synes om tiltaget og at det kommer til at virke og at nøglen forbliver i boksen, så husk nu at lægge den tilbage straks efter at døren er åbnet!

Kontakt formanden her på mail hvis du ønsker koden til nøgle boksen og læs vedhæftede vejledning til hvordan den virker

Højt skum

Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug