Referat fra generalforsamling 2019

Kære medlemmer,

Referat fra vores generalforsamling den 22. oktober 2019 er nu udsendt til alle medlemmer på e-mail.

  • Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Kent Brunstedt som Næstformand.

Lokale:

Adgangen til vores klublokale er igen åben. Dog er det endnu ikke muligt at brygge, men der arbejdes hårdt på at få det klar. Der kan omstikkes og flaskes i vaskeområdet, men husk at booke lokale!

Højt skum
 

Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug