Invitation til sommerfest

Kære medlemmer,

Tak til de frivillige der har meldt sig til gryderne i år. Arne og Henrik B. har lovet at kreere en forret og hovedret, men kunne godt bruge en hånd mere…? Chresten har lovet at stå for desserten og bestyrelsen møder tidligere ind og sørger for borddækning.

ØL
Der er et lille hængeparti som i år er glippet lidt, nok pga. focus på køkkenrenoveringen (som vi satser på er klar inden festen). Der er ikke brygget noget øl til festen…. Og det er jo ikke så godt :o/

Derfor efterlyses der nogen der har lidt øl ståenden som de alligevel ikke får drukket, gerne på fustage og om det er 1/2 eller 1/1 er underordnet, men flasker kan også bruges, bare det er øl og drikbart….? 

Skriv til formanden hvis du har noget du vil donere eller forhandle med. Eller endnu bedre, er der nogen der har tid og lyst til at brygge en frisk turbo øl, så sig til….?

INVITATION 

Hermed inviteres alle medlemmer med påhæng til årets sommerfest, samt markering af foreningens 48 år i laugets lokaler, lørdag den 22. juni kl. 17.30.

Prisen pr. person er kr. 125,- som indbetales til foreningens konto ved tilmelding – Konto: 2277-6276 923 933

Tilmelding og evt. afbud senest mandag den 17. juni kl. 1200 til formanden på mail. 

SVAR ØNSKES FRA ALLE TAK! (Dog har følgende har meldt afbud og behøver derfor ikke svare igen: Asger, Kim D, Jens T, Kent B, Keld K, Tonni)

Alle fest deltagere hjælper selvfølgelig til med servering, afrydning og oprydning, så alt er klar inden børnene møder i skole om mandagen.

Højt skum
 

Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug