Referat fra generalforsamlingen samt konstituering af næstformand

Referat fra årets generalforsamling, samt formandens beretning er udsendt til alle medlemmer.

Til info har bestyrelsen Jvf. vores vedtægter konstitueret sig med Kent Brunstedt som næstformand for endnu et år.