Information

Beretning fra Klubaften med Instruktion i brug af bryganlægget

10.10.2017

 

Klubaften med Instruktion i brug af bryganlægget

Medlemmerne have denne aften mulighed for at blive instrueret i brugen af malt kværnen og selve bryganlægget.

 

Næstformand Kent Brunstedt fortalte og viste hvordan malt kværnen virkede, samt hvordan man indstiller temperatur føleren til både mæske og spargevand. Og for at medlemmerne selv kunne prøve at indstille temperaturen skulle der først brygvæske i mæske gryden hvilket Henrik S. tog sig af og viste her hvorfor at man ikke skulle åbne HELT for hanen, da der er meget tryk på og han mistede derfor grebet på slangen som resulterede i at formanden blev god og grundigt gennemblødt…..

 

Pumpe, slanger og pladekøler blev gennemgået og også hvordan disse skulle skylles og rensen og der blev stillet en masse relevante spørgsmål hertil.

 

Rengøring af udstyr og lokale blev også drøftet og at der bliver lavet vejledninger så alle ved hvordan udstyret skal holdes, og der blev opfordret til at man efterlader lokalet som man gerne selv vil overtage det og gerne lidt bedre.

 

Der blev også snakket om at dem der aldrig har prøvet klubbens anlæg, skulle prøve at brygge med nogle mere erfarende bryggere inden de bryggede alene, og formanden opfordrede alle til at tage “nyere” brygger med på et par bryg og at der også bliver mulighed for fælles klubbryg, hvor man bør melde sig.

 

En hyggelig aften som vi vil gentage for at få alle med og for at opfriske.

Se alle billeder her

Højt skum
Kim Bille Christensen
Formand – Herlev Håndbryggerlaug